تازه‌های ایلولا

پایتون برای همه پایتون 3

پایتون برای همه | 29 | رشته و طول آن‌ها

مرداد 17, 1396 0

رشته چیست؟ یک رشته، زنجیره‌ای از کاراکترهاست. شما می‌توانید با استفاده از عملگر قلاب به هر کاراکتر در آنِ واحد دسترسی داشته باشید:

گزاره‌ی […]

دگما

پس از هفده سال | دگما

مرداد 12, 1396 0

داستان کارولین کیسی قصه‌ی عجیبی‌ست. دختری که عاشق سرعت بود و در هفده سالگی، پدر و مادرش او را به یک درس رانندگی مهمان می‌کنند؛ […]

دوره‌ها و کتاب‌ها

پایتون برای همه پایتون 3

پایتون برای همه | 29 | رشته و طول آن‌ها

مرداد 17, 1396 0

رشته چیست؟ یک رشته، زنجیره‌ای از کاراکترهاست. شما می‌توانید با استفاده از عملگر قلاب به هر کاراکتر در آنِ واحد دسترسی داشته باشید:

گزاره‌ی […]