درونگرا

درونگرا را بشناسیم

اردیبهشت 18, 1396 ایمان امینی 0

به عنوان یک درونگرا (Introvert) تمام عمرم ترجیح داده‌ام که تنها باشم و گاهی به این فکر افتاده‌ام که دچار یک نوع اختلال روانی‌ام؟ به […]