زندگی زیباست!

خرداد 16, 1395 ایمان امینی 0

زندگی زیباست! یا زندگی زیباست؟ مساله این است. نمی‌خواهم از دید روتین و رایج به مساله نگاه کنم. می‌خوام کمی وارد عمق ماجرا بشم. زندگی […]